Política de Privacitat

www.torredembarrabc.com per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.
La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització i la utilització de cookies.
La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.
Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
Recollida de dades

Les teves dades són recollides pel TITULAR.
Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable. S’entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, DNI o CatSalut. Es podran recollir un altre tipus de dades sent informat l’Usuari.
Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes.

Les dades proporcionades en el formulari d’inscripcions es conservaran mentre es mantingui la relació amb el TITULAR, sempre que no se sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

– L’interès legítim del TITULAR
– El consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades
A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a la Federació Catalana de Bàsquet o al Consell Esportiu del Tarragonès, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.
Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR s’indicarà el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.
També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d’informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.
Cookies
En navegar per aquest lloc, les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tablet o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l’ús de cookies.
Per tant, en continuar la navegació, l’Usuari serà considerat com informat i hi haurà acceptat l’ús d’aquestes “cookies “. El consentiment atorgat serà vàlid per un període d’un any.

Per a més informació consulti la nostra declaració de cookies.
Drets de l’usuari

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Llevat que l’Usuari es oposi, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic torredembarrabasquetclub@gmail.com, les seves dades podran ser utilitzades, si escau, per a l’enviament d’informació de serveis i activitats de TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb el TITULAR o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, i és responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si publica la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili Carrer Rosella, s/n 43830 Torredembarra (Tarragona), adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: torredembarrabasquetclub@gmail.com
Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.