NOU DIRECTOR TÈCNIC DEL TORREDEMBARRA B.C.

Carlos Molina serà el Director Tècnic del TORREDEMBARRA B.C. per la Temporada 2014-2015

La nova Junta Directiva del TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB ha acordat la incorporació de l’entrenador de l’entitat a la direcció esportiva del club, amb la intenció de consolidar un projecte esportiu a llarg termini amb una persona que conèix la casa.

Un dels objectius principals del nou Director Tècnic és “crear un bon clima de bàsquet per recuperar la confiança de la gent en el club“. Incideix en que “necessitem l’ajuda de tothom que formi o vulgui formar part del club, sense ells no ho podríem fer possible“.
Possa una adreça de correu electrònic a disposició del que ho necessiti per fer qualsevol consulta: cmolinatbc@gmail.com

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

Per acord de la Junta Directiva i en compliment dels Estatus del Torredembarra Bàsquet Club. Es convoca a tots els socis numeraris a lAssemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper 25 d’Abril de 2014 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, en el Casal Municipal, ubicat al carrer Capella Nº 6 de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA:
1. – Presentació  de la Nova Junta Directiva.
2. – Informe situació actual del Club.
3. – Liquidació i aprovació si escau, de l’exercici 2012-2013.
4. – Memòria d’activitats, Temporada 2013-2014.
5. – Aprovació si escau, dels pressupostos per la temporada 2014-2015.
6. – Modificacions en el art. 6 dels estatuts, que parla dels Socis.
7. – Precs i Preguntes
Tenen dret a veu i vot , els socis numeraris inscrits en el llistat del Club, i també totes aquelles persones que formalitzin la seva inscripció, abans del dia 20 d’abril.
No es podrà  delegar la representació en un altre soci numerari.
Resta a disposició de tots els socis, en horari datenció (divendres de 19 a 20h) la documentació econòmica que es sotmetrà a aprovació de lAssemblea.