CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

TORREDEMBARRA BÀSQUET CLUB

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

Per acord de la Junta Directiva i en compliment dels Estatus del Torredembarra Bàsquet Club. Es convoca a tots els socis numeraris a lAssemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper 25 d’Abril de 2014 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, en el Casal Municipal, ubicat al carrer Capella Nº 6 de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA:
1. – Presentació  de la Nova Junta Directiva.
2. – Informe situació actual del Club.
3. – Liquidació i aprovació si escau, de l’exercici 2012-2013.
4. – Memòria d’activitats, Temporada 2013-2014.
5. – Aprovació si escau, dels pressupostos per la temporada 2014-2015.
6. – Modificacions en el art. 6 dels estatuts, que parla dels Socis.
7. – Precs i Preguntes
Tenen dret a veu i vot , els socis numeraris inscrits en el llistat del Club, i també totes aquelles persones que formalitzin la seva inscripció, abans del dia 20 d’abril.
No es podrà  delegar la representació en un altre soci numerari.
Resta a disposició de tots els socis, en horari datenció (divendres de 19 a 20h) la documentació econòmica que es sotmetrà a aprovació de lAssemblea.
Posted in Comunicacions als Socis.